300 millennium-padziernik

200 zł w promocji konta 360° oraz 100 zł za lokatę strukturyzowaną od Banku Millennium

W najnowszej promocji banku Millennium możesz zdobyć nawet 300 zł: 200 zł za założenie Konta 360° lub Konta 360° Student oraz 100 zł za założenie lokaty strukturyzowanej, która jest połączeniem tradycyjnej lokaty i inwestycji na rynkach finansowych. Na lokatę musisz wpłacić minimum 1 000 zł ale rezygnacja z tego produktu nie pozbawia Cię premii 200 zł za otwarcie rachunku osobistego.

Promocja w skrócie:

Czas trwania​

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Nagroda

200 zł w gotówce za założenie Konta 360° lub 360° Student, 100 zł w gotówce za założenie lokaty strukturyzowanej.

Odbiorca

Osoba, która 1 października 2020 r. nie posiadała żadnego produktu w banku Millennium oraz nie korzystała z poprzednich promocji Konta 360° lub Konta 360° Student.

Opłaty

0 zł za prowadzenie Konta 360° lub Konta 360° Student, 0 zł za kartę pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Warunki otrzymania nagrody​

Otwarcie konta z dedykowanego linku, aktywacja aplikacji mobilnej oraz w każdym z 3 kolejnych miesięcy: zapewnienie wpływów 1 000 zł, wykonanie 1 transakcji kartą lub BLIKiem. Na lokatę należy wpłacić 1 000 zł.

Kto może wziąć udział w promocji?

W promocji może wziąć udział osoba pełnoletnia, posiadająca numer PESEL, która 1 października 2020 r. nie posiadała żadnego produktu w banku Millennium oraz nigdy wcześniej nie korzystała z promocji Konta 360° lub Konta 360° Student. Jeżeli spełniasz te warunki, zapraszam Cię do kolejnej części artykułu. Objaśniam, że jeżeli kiedyś otworzyłeś konto w tym banku bez promocji, a potem je zamknąłeś to możesz wziąć udział w obecnej akcji “220 zł z Kontem 360”.

Konto za 0 zł tylko pod pewnymi warunkami

Za konto 360° zapłacisz 8 zł miesięcznie, za kartę do konta 7 zł, tych opłat unikniesz pod warunkiem, jeżeli:

  • zapewnisz w poprzednim miesiącu wpływ minimum 1 000 zł, wpływ musi pochodzić z innych banków lub z banku Millennium ale z konta innej osoby
  • wykonasz 1 transakcję kartą, Google Pay, Apple Pay lub BLIKiem

Za konto 360° Student nie zapłacisz ani grosza, karta natomiast kosztuje 4 zł miesięcznie. Ale możesz ją mieć za darmo jeżeli wykonasz jedną transakcję kartą lub BLIKiem w miesiącu.

millenium prowadzenie konta za 0 zl

Objaśniam kroki do nagrody

Krok 1 - Złożenie wniosku

Do 28 października 2020 r. złóż wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student wraz z kartą korzystając ze specjalnej strony promocji. Musisz wyrazić zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych od Banku przez kanały elektroniczne oraz przez telefon (wymóg zawarty w regulaminie). Konto możesz otworzyć na 3 sposoby:

  • Kurier – złóż wniosek online i podpisz umowę w obecności kuriera, konto będzie aktywne w przeciągu 1-3 dni.
  • Oddział – złóż wniosek online, a umowę podpisz w oddziale, konto będzie aktywne nawet w jeden dzień.
  • Online – załóż konto na “selfie”, zrób zdjęcie twarzy oraz dowodu osobistego, konto będzie aktywne nawet w 15 minut. Jeżeli wybierzesz tą opcję musisz odwiedzić placówkę banku do 31 października 2020 r. aby złożyć wzór podpisu i okazać dokument tożsamości.

Krok 2 - Aplikacja mobilna

Do 29 stycznia 2020 r. aktywuj aplikację mobilną.

Krok 3 - Aktywności

W każdym miesiącu listopadzie, grudniu i styczniu wykonaj:

  • zapewnij wpływ w łącznej kwocie minimum 1 000 zł
  • wykonaj minimum 1 transakcję kartą lub BLIK na dowolną kwotę

Krok 4 - Lokata

Jeżeli interesuje Cię dodatkowe 100 zł do 31 października 2020 r. zapisz się na subskrypcję lokaty strukturyzowanej na kwotę minimum 1 000 zł. Lokaty nie możesz zamknąć do 31 stycznia 2021 r.

Nagroda

Premie 200 zł oraz 100 zł (jeżeli zdecydowałeś się na lokatę) zasilą Twoje konto do 28 lutego 2021 r.

Nagrody są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ważne uwagi

Aby mieć pewność, że zrealizowałeś ten warunek promocji objaśniam dokładnie definicje regulaminu.

Wpływ, który musisz zapewnić w 3 kolejnych miesiącach musi być na łączną kwotę minimum 1 000 zł w każdym z miesięcy, liczy się suma wpływów.

Przelewy nie mogą pochodzić z Twojego innego konta prowadzonego w Millenium, najlepiej przelej kwotę z innego banku.

Płatności natomiast muszą być bezgotówkowe lub BLIK, nie może to być wypłata z bankomatu. Transakcje mogą być na dowolne kwoty, ale muszą być zapłatą za towary lub usługi, zarówno w sklepach stacjonarnych i online.

Zwracam uwagę, że spełnienie tych aktywności zapewni Ci brak opłat za konto i kartę!

Lokata strukturyzowana “Niemiecka siła”

Ten produkt to połączenie tradycyjnej lokaty terminowej oraz inwestycji na rynkach kapitałowych przy czym mamy gwarancję ochrony 100% kapitału. Uściślając, w najgorszym scenariuszu nie stracimy naszego wkładu. Aby otrzymać 100 zł premii regulamin wymaga wpłaty na lokatę minimum 1 000 zł i utrzymanie jej do 31 stycznia 2021 r. Okres inwestycji to 3 lata, a opłata za zerwanie jej przed czasem zależy od długości trwania lokaty i wynosi od 4% do 0,5% wartości lokaty. Oznacza to, że jeżeli wpłacimy minimalną kwotę 1 000 zł tylko dla premii i zamkniemy lokatę zaraz po 31 stycznia 2021 r., bank obciąży nas opłatą 4% wartości lokaty czyli 40 zł.

Zysk z lokaty uzależniony jest od wartości niemieckiego indeksu akcyjnego DAX. Lokata nastawiona jest na wzrost wartości tego indeksu. Obserwowane są tylko dwie wartości indeksu – na początku oraz na końcu inwestycji (po trzech latach). Inwestor ma 30% partycypacji we wzroście wartości indeksu, o ile w okresie inwestycji jego wartość́ ani razu nie osiągnie, ani nie przekroczy 135% swojej wartości początkowej, a w dacie końcowej obserwacji będzie wyższa od wartości początkowej. Maksymalna stopa zwrotu ograniczona jest do 10,49% w skali inwestycji. Jezeli w okresie inwestycji wartość́ indeksu ani razu nie osiągnie, ani nie przekroczy 135% wartości początkowej (obserwowane są oficjalne poziomy zamknięcia sesji), w dacie zapadalności Klient otrzyma:


KWOTA KAPITAŁU + 30% × MAX [0%, WARTOŚĆ KOŃCOWA ÷ WARTOŚĆ POCZĄTKOWA – 1] × KWOTA KAPITAŁU

Jezeli w okresie inwestycji wartość́ indeksu chociaż̇ raz osiągnęła lub przekroczyła 135% poziomu wartości początkowej, Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU

Jezeli w okresie inwestycji wartość́ indeksu nigdy nie osiągnęła ani nie przekroczyła 135% wartości początkowej oraz wartość́ końcowa jest poniżej wartości początkowej, Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU

Gdzie:

  • WARTOŚĆ POCZĄTKOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Początkowej Wskaźnika, czyli 3 listopada 2020 r.
  • WARTOŚĆ KOŃCOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Końcowej Wskaźnika, czyli 31 października 2023 r.
  • POZIOM ZAMKNIĘCIA WSKAŹNIKA – ostatnia wartość́ akcji na danej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie nad Menem.

Podsumowanie

“Nawet 300 zł za Konto 360° i lokatę strukturyzowaną” to ciekawa propozycja zarówno dla “wyjadaczy” promocji jak i dla osób, które poszukują dla siebie konta osobistego. 200 zł “piechotą nie chodzi”, a do tego możesz zdobyć dodatkowe 100 zł inwestując 1 000 zł w “Niemiecką siłę”. Być może lokata strukturyzowana wydaje się skomplikowanym produktem, ale za to Twój kapitał jest w 100% chroniony. Nawet jak zrezygnujesz z niej od razu po 31 stycznia 2020 r., to i tak będziesz na plusie. Dodatkowo jako posiadacz konta w Banku Millennium zapraszam Cię to skorzystania z promocji karty kredytowej, gdzie do zdobycia jest 300 zł:

Ważne dokumenty

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *